Mazda 2
Mazda 2 Sedan Deluxe514.000.000 VNĐ
Mazda 2 Sedan Premium564.000.000 VNĐ
Mazda 2 Hatchback Premium594.000.000 VNĐ
Mazda 2 Hatchback Premium SE604.000.000 VNĐ
Mazda 3
Mazda 3 1.5L Sedan669.000.000 VNĐ
Mazda 3 1.5L Hatchback699.000.000 VNĐ
Mazda 3 2.0L Sedan750.000.000 VNĐ
Mazda 6
Mazda 6 2.0L819.000.000 VNĐ
Mazda 6 2.0L Premium899.000.000 VNĐ
Mazda 6 2.5L Premium1.019.000.000 VNĐ
Mazda CX5
  
New CX5  IPM Deluxe899.000.000 VNĐ 
New CX5  IPM Luxury          949.000.000 VNĐ 
New CX5  IPM Premium989.000.000 VNĐ
Mazda CX5 2.0L FWD899.000.000 VNĐ
Mazda CX5 2.5L FWD999.000.000 VNĐ
Mazda CX5 2.5L AWD1.019.000.000 VNĐ
Mazda CX8
Mazda CX8 DeluxeChuẩn bị ra mắt
Mazda CX8 Luxury1.199.000.000Đ
Mazda CX8 Premium FWD1.349.000.000Đ
Mazda CX8 Premium AWD1.399.000.000Đ
Mazda BT-50
Mazda BT50 2.2 MT 4WD 620.000.000 VNĐ
Mazda BT50 2.2 AT 2WD 645.000.000 VNĐ
Mazda BT50 2.2 ATH 2WD 699.000.000 VNĐ
Mazda BT50 3.2 ATH 4WD (New) 799.000.000 VNĐ
Close Menu
0938 388 150
Báo Giá Nhanh

Xe bạn quan tâm